14-115 Aralık - Tasarım Maratonu İzmir - UZAY


Ege Üniversitesi Gözlem Evi ve Uzay Kampı Türkiye ile İzmir, Türkiye’nin belki de uzaya en yakın şehri! :) 

Kentin sahip olduğu bu olanaklar insana hayaller kurdurtuyor. Peki İzmirli tasarımcıların uzaya dair hayalleri neler?


TaM24sa İzmir, Uzay gibi kozmik bir konuya odaklanıyor.

Zihin açıcı paylaşımlar blogda!
http://tasarimmaratonu.blogspot.com/

NOBON / THINK ID / Yaşar University Industrial Design Team


Hayal Gücü İktidarda!

Mimarlık, Moda ve Endüstri Ürünleri
Tasarımı alanında iş üreten farklı yaş gruplarından katılımcılar bu defa uzay ve onun çağrıştırdıkları üzerinden, yaşama
ünitesi, kıyafet ya da araç tasarlıyorlar.

Katılımcılar etkinlik duyurusunu takiben yapılacak paylaşımlar ile 24 saatlik tasarım maratonu sırasında odaklandıkları tasarım alanına dair üretimlerini, paylaşımcı bir ortamda üretecekler.


Etkinliği takiben, tartışmaları genişletmek için bir kolokyumda tartışmaya açılacak üretimler, katılımcılar, kentliler ve medya ile paylaşılacak.


Tasarım Maratonu’nun kapsamı, süreci, ürünleri ve değerlendirme notları
dijital ve basılı bir yayında toplanacak.


Bu defa, açık bir çağrı olmadan ekipleri önceden belirledik, ama ziyaretçilere kapımız açık.
Bir sonraki etkinlik için açık çağrıları takip edin.

http://tasarimmaratonu.blogspot.com/

Ekipler:
Moda tasarımı, endüstri ürünleri tasarımı, mimar ve grafik tasarımcılardan oluşan karma ekipler olabilir.
İki ya da daha fazla disiplinden oluşan gruplar tercih edilir.
Karma gruplar etkinlik günü tanışmadan sonra, katılımcıların tercihleri ile oluşturulabilir.

Üretilecek malzeme:

-mind map A3
[çalışılacak şey hakkında (araç - mekan - kıyafet) tüm fikirleri toplayan diyagram]
-storyboard 9 karede tasarıma dair hızlı eskizlerle, kullanımına, konumlandırılacağı ortama, kullanıcı grubuna (...) hikayesine dair mümkün olduğunca çok detaya dair durumların görselleştirme) A3
- A3 formatında iki imaj
1. çoklu açı, serbest düzen, yüksek çözünürlüklü detaylandırılmış görsel
2. araç - mekan - kıyafetin hayali kurulan ortam içerisinde görselleştirilmesi - kendisi + foto montaj/kolajlar)
-Üretilen tüm malzemeyi, ara süreçleri ve tasarımın hikayesini bir arada toparlayan A1 boyutunda bir poster.

www.nobon.net
http://www.thinkidclub.com/