İstila


Şehrin tanımsız mekanları, kullanılmayan boşluklar, köprü altları, çıkmaz sokaklar, boş platformlar...

Mevcut durumu ile işlevsiz, gereksiz, hatırasız... Şehirden kopuk mekanlar...

Bu mekanları yeniden tanımlamak, şehre katmak, hiç kullanılmadığı bir şekilde kullanmak...

Neden mi?