| başlıklar | 2 |

*gözlerle görmek: beyinsiz bakma sanatı > oluşan görüntü mü gerçek, yoksa gerçek bir görüntü mü?
to see through eyes: the art of looking without the brain > is the image the reality, or is the reality the image?

*bu binalar beş para etmez; şu içine giren çıkan insanlar olmasa > söz dizimlerinin mekan kurgusuna etkileri; dile ait kurguların mekansallaşması mümkün mü ?
these buildings would not worth a cent, without the people who are coming and going out > the effects of word arrangement on construction of space; is it possible for the linguistic construction to become spatial?