rutin ve yaratıcılık

...Felski evades the possibility of a dialectic between routine and creativity: the possibility, to quote the Archades Project, that “ boredom is a warm grey fabric lined on the inside with the most lustrous and colourful silks.” ( Benjamin) [The completion of Old Work Walter Benjamin and the Everyday – Scott McCracken, Cultural Critic No.52, Everyday Life, (Autumn, 2002) pp.145-166 Published by University of Minnesota Press.]
-->
Rutin yaratıcılığı içerir.
Rutinin kurguladığı sıkıntıyı yaratma dürtüsüne dönüştüren şey nedir?
İçsel bir dürtü; kişisel bir zorlama olmadan, rutin içinden çıkma ihtimalimiz çok zor.
Uyumsuzluk hissetmek, gerilmek, sinirlenmek, heyecanlanmak, bağırmak istemek gerek. Sadece hissetmek de değil, yapmak da gerek.

Evcil, anlayışlı, uzlaşan; sosyal kuralların dıştan biçimlendiren gücüne karşı duramayan insan paydasında uzlaşmamak gerek.


Çıkıntı olmak gerek.
Başkalarının tanımladığı çıkıntı kavramıyla adlandırılmış bir çıkıntı olmak değil, çıkıntılık kavramına bile uyumsuz bir çıkıntı olmak...