katman meselesi


Her konu, kendi alanı içerisinde, ksonsuza yaklaşan bir derinlikle inceltilebilir ve katmanlaştırılabilir. Herhangi bir duruma yönelik ortaya atılan, herhangi bir fikir, ancak eş bağlam içerisindeki diğer bir görüş ile karşılaştırılabilir. Eş konuya, farklı bağlamların içerisinden getirilen açılımlar, tek bir doğru fikir ya da yaklaşımı arayan tartışmalarda anlamsızca çarpıştırılır.

Herhangi bir duruma yönelik farklı çıkarımları, yorumları veya cevapları anlayama yönelik, açık bakışaçıları çerçevesinde yapılan tartışmalarda ise, farklı bağlamların eş bir konuda karşılaşmaları derinliği asla tahmin edilemeyecek, garip, beklenmedik, apaçık, örtük, süprizli katmanlaşmaları beraberinde getirir.

Gereken tek şey, tarifli doğrulukların, kendi bağlamlarında anlamlı olduklarını ve o bağlam içerisinde ve onun çerçevesinde geliştiklerini bilerek "açık" olmaya çalışmaktır. Anlamsız ya da "bu böyle olmaz, olamaz" denilen şeyler, o olumsuzlamanın içinden çıktığı bağlamın gözden kaçırdırdığı, bilerek görmezden geldiği ya da algılamadığı şeyler olabilir.

Tek yapmak gereken şey, içedönük gerçek bir gözlemle kendimize bakmak ve dürüst bir biçimde "açık konum"a geçmektir.

Sonrası, baklava...

[fotograf gece çekilmiştir]