Ybirey

yaratıcı birey için katlanması en zor olan şey, herhangi bir nedenden dolayı çalışamadığında deneyimlediği, boşluk ve kaybolma hissidir.

Perhaps the most difficult thing for a creative individual to bear is the sense of loss and emptiness experienced when, for some reason or another, he or she cannot work.

Csikszentmihalyi, 1997