devam etmek

"...Edep her edepsize sabretmektir ancak.
Falan kişinin kötü karakteri ve huyu vardır diye şikayet eden kişi, bil ki kötü huylu olduğu için kötü huyluyu kötüler.
Güzel huylu kötü huylulara sessiz kalan, kötü karakterlilere tahammül edendir (Mesnevî, IV, 771-774)." Mevlana

Boyun eğmek ve kabullenmek olarak değil, takılmadan devam etmek olarak anlıyorum ben bunu.
Öyle anlamak istiyorum çünkü Mevlana'nın dediği gibi, "kelime kabtır, mana ise su".
Şöyle devam ederdi belki: Her mana aynı kaynaktandır, su akar ve dereler gibi dallanıp budaklanır.

Aktığı yolda böyle böyle içiyorum ve akan bu yataktan alıp, kelimeleri böyle dolduruyorum.
Biz yolumuza bakalım ama şöyle:

"Gamlı yoldaşlarla oturma dedim sana!
Sakın hoş meşrepli neşeli dostların yanından ayrılma.
Bağa geldiğin zaman dikenlik tarafına gitme.
Gülden, yaseminden, sarmaşık gülden başkasıyla ilgilenme (Rubai nu. 1199)."

Tasarıma dair mi bu diyenler olabilir.
Tek cevap var:
Nefes.