vie et mort

ölümü tüm yalınlığı ile farketmeden, hayata dair şeyler üretmek boşuna; yalancı bir çaba.

producing things for life is dull; a fake effort, without realising the death with its all simplicity