imkan

zamanı, gözleyerek, dinleyerek, koklayarak, dokunarak anlamanın, farkına varmanın imkanı yok.
çünkü gözleme, dinleme, koklama ve dokunma anlarında eylemlerin bizzat kendileri zaman.
"bir göz nasıl kendini göremezse" durumu...
onu kavramında aramak ne boş.
halbu ki aramanın her anı bizzat o.