-lımdaki

"maviye bulaşık bir sahil kışında beyazlar içinde bata çıka; yazın kumuna gönderme bir aylaklık bu soğuk yürüyüş..."