welcome.

insan başkasını önce hep kendin(-den[ ayrılma hali]) tanıyor.