8-18 Ekim 1933

D Grubu Sergisi Hatırası
Narmanlı Han
Mimoza Şapka Mağzası
Abidin Dino, Cemal Tollu, Elif Naci, Nurullah Berk, Zeki Faik İzer, Zühtü Müridoğlu


"D grubu teşebbüsünde muvaffak oldu mu? Halkı alakalandırmak bakımından evet. Sanat ve kendilerini tatmin bakımından henüz tamamiyle hayır. Çünkü işe ifrat ile başlayan grup mensupları sonradan tefrite düştüler. Zira ekserisi hoca olarak görev almışlardı. Sanat ile hocalığı telif edebilmek vaziyeti birinin lehine olduğu zaman ötekinin aleyhine olur. Bu bocalama devresi bereket versin ki uzun sürmedi. Gayenin yalnız kadroda öğretmenlik ve öğretmenliğin sadece perspektif dersi vermekten ibaret olmadığı anlaşıldı, kalplerde ilk ateş tazelendi, grubun olgunluk devresi başladı. [...] Şimdi grup en verimli çağına girmiş bulunuyor ve temeli atılmış bir Türk, daha doğrusu bir İstanbul mektebinin kilit taşıdır."
D Grubunun 15. kuruluş yılı ile ilgili olarak, Fikret Adil, 1947.