pecha kucha hazırlık

20resimx20sn 
story board
bir sunuşun taslağı =
izleği