gnôthi seauton

-"Dünyada her şey için,uygarlık için,yaşam için,başarı için engerçek yol terici bilimdir,fendir.Bilim ve fennin dışında yol gösterici aramak gaflettir,cehalettir,sapkınlık tır."
MKA.