kendime ödevler (n)

bir süreliğine kendime şu ödevi veriyorum: yüksek lisans tezime dair aldığım notların olduğu defterde bulunan alıntıları birşeylerle karıştırıp başka birşeylere dönüştürmek... bkz. ALINTI.KARTLARI