amamemik!

bir kısım amamemik ortamların içinde olduğumuzu kimseden saklayacak değiliz.
burada görülen şey ise, var olan ortamı tamamen değiştirecek delilerin nasıl beyinlerinin yıkandığına dair gerçekliği şüphe götürmez bir kanıttır!
masalar ters çevrilir, kumaş kıvama getirilmiş alçıya iyice batırılır, alçı iyice emdirilir. iplerin masanın ayaklarına bağlanması ile elde edilmiş ip örüntünün üzerine tesadüfiliği de işin içine katarak yerleştirilir. 
oda sıcaklığında kurutulur, katılaştırılır.
sonra da utanmadan böyle şeyler elde edilir!


ayıp ayıp; amamemik ortama hiç yakışıyor mu?