Mi - MA - rrRR

Mimar Oluyorum*
Lise öğrencileri üniiversite sınavı öncesinde mimarlıkla tanışıyor. 
21 Ocak 2012 Cmst, Taşkışla, İTÜ Mimarlık Fakültesi.

Grup yürütücüleri arasında NOBON da var.
Katılımcılardan, Hayali Yerler Sözlüğü'ndeki bir ortam için sığınılacak bir yeri, önce içinin ve dışının dokusunu, kokusunu rengini, sesini, tadını yazarak anlatmaları sonra onun küçük maketlerini yapmaları istenecek. Sonunda da eğlenceli bir sürpriz var!

Mimar Oluyorum* facebook sayfası.