Itu Mezunlar dernegi

Zamaninin zehir mimar ve muhendisleri ile lokal keyfi.