kentsel mekanda gündelik yaratıcılık


1. GİRİŞ
Doğum ve ölüm arasındaki kısa sürede insan çevresinde olan bitenlerin ne kadar da
az bir bölümünü anlayabiliyor. İnsanın içine doğduğu kültürel ortamda öğrendiklerini
sorgulaması, onları askıya alması, farklı durumları öğrenmesi, askıdakilerle yeniden
yüzleşmesi ve elindeki her şeyi yeniden değerlendirmesi için bir ömür ne kadar da
kısa.


(...)Kentsel mekana dair algı da benzer şekilde işliyor. İçine düştüğümüz sokaklar,
binalar, yaşantılar hayatın ve kullanımın içinden öğrenildiği için, alışılmış,
bulaşılamayan ve insana uzak sistemler tarafından çoktan biçimlendirilmiş gibi
görünüyorlar. Halbuki, çevrede ne olup bitiyorsa, yani gündelik hayatta olup biten ne
varsa, onların başlatıcısı, biçimlendiricisi o başlatan birey, alışkanlıklarının
edilgenleştirdiği kişiden başkası; yani sıradan insandan başkası değil.


Yüksek lisans tezimden...