köprüye dönüş / back to the bridge


"yakın, olası gelecekte; deprem ve dönüşüm projeleri sonrası İstanbul iyice yoğunlaşmış, boğaz kıyısında dahi yükselmiştir. bir, iki, üç derken köprüler yetmemiş, istanbul tünelleri bile dörtlemiştir. kanal istanbul açılmış, kuzey ormanları iyice küçülüp belediyenin işletebileceği parklar haline gelmiştir. 

bu durumda kentlinin gidecek tek bir kamusal alanı vardır!"

Hikayenin kalanı, Çarşamba günü Pecha Kucha'da. 
20:20 - Yapı Endüstri Merkezi, Fulya 


"in the near, potential future; after the earthquake and urban renovation projects, Istanbul has got denser and higher even on the Bosphorus coast. first, second and third bridges was never enough, so 4th tunnel has also been built already. Kanal Istanbul project has been finished and only small part of the northern forests survived. so small that they managed as tiny nature parks by municipality. 

In this situation, city dwellers have only one public space to go!"

For the rest of the story: Wendsday, Pecha Kucha.
at 8:20pm - in YEM, Yapı Endüstri Merkezi, Fulya, İstanbul