Chenal - Le Corbusier


L'Architecture d'aujourd'hui, 1929
mimar ve eserleri reklamı. kitlesel medyayı etkin şekilde kullanan ve o medyanın araçlarını yaratan biri olarak mimar.
Beatriz Colomina'nın 1994 tezi, mahremiyet ve kamusallık'tan yansıma.
Bugünün sosyal medya yaygınlığı ile tekrar düşününce, güncel yerli yabancı çok örnek aklıma geliyor.
Ama bu herhalde ilk olsa gerek. Corbi!

Advertisement of an architect and its architecture. Architect, as an efficent user of mass media and ofcourse the creator of those media tools. 
A reflection from the book of Beatriz Colomina; Privacy and Publicity.
In the environment of todays wide spread social media, lots of local and global examples come in my mind.
But I guess this one is the first one ever. Corbi!