Le Corbusier ve kitlesel medya

"... Fakat Le Corbusier'in yaptığı, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki mimarlığın çehresini önemli ölçüde değiştirmek değildi. Onun asıl etkisi, mimariyi temsil etme ve mimariye ilgiyi artturma teknikleri üzerinde olmuştu. Uluslararası Stil, kitle kültürüne özgü reklamcılık tekniklerinin stratejik kullanımı yoluyla sürdürülen bir mitti. Sonuçta Le Corbusier'nin bu tekniklere duyduğu ilgi kaynaklandıkları ülkeye geri dönmüş oldu."
Beatriz Colomina, Mahremiyet ve Kamusallık.