beton var beton var; bir de bakarsan bağ, bakmazsan dağ
Club Ariston:

Marcel Breuer, Eduardo Catalano, Carlos Coire