Herkes İçin Mimarlık İzmir'de

Herkes İçin Mimarlık projelerini 25 Mayıs'ta İzmir Fransız Kültür Merkezi'nde anlatıyor.

http://herkesicinmimarlik.org/

Herkes İçin Mimarlık, ülke genelinde karşılaşılan sosyal sorunlara mimarlık bağlamında çözümler üretmeyi ve mimarlık eğitimine yeni açılımlar kazandırmayı amaç edinir.