AVMAVMAVMAVMAVM

"Sadece yaşamak, var olmak ya da gerektiğinde kentsel mekanda var olmak için
onun bedelini ödemek de güncel kentsel mekanın kullanımı için artık yeterli değildir.
O parayı ödemek için, o paranın karşılığı olan kullanımları yerine getirmek, bir tercih
değil bir zorunluluk olarak kentlinin yaşantısına zorla dahil olmaktadır. Stratejilerin
tanımlamaya çalıştığı kent, orada gerçekten yaşayan için neredeyse hiç alanın
kalmadığı derecede tüketilmiş ve tüketimle ilişkilendirilmiş durumdadır (Miles,2004)"

Kentsel Mekanda Gündelik Yaratıcılık yüksek lisans tezimden.