çay alır mısınız?

masa, sandalye, çiçekler portatif; mutfak yüzüyor.

banklar devletten, hizmet girişimciden. "çay alır mıyız?" sorusuna cevap olumsuzsa sorun olmuyor. bankın yanına ekstra iki sandalye, kalabalık gruplara sunulmuş; café Paris styla! yüzler manzaraya...

"Lefebvre (1987)’nin, beğenilerinden görünüşlerine, meraklarından korkularına, algılarından
eylemlerine kadar benzeşen bireyleri ürettiğinden bahsettiği gündelik hayat pratikleri
içinden sıradan insan, tüm bu tarifliliği ve tutsaklılığı oluşturan stratejilere karşı kendi
özel amaçları doğrultusunda manipülasyonlar oluşturmasına imkan veren taktikler
üretir ve bu sınırlamalarla oynar."