#itaatveitiraz / #obedienceandobjection

Bu konu da nereden çıktı demeyin.
Hayatımız aslında bu iki kavram çevresinde örülüyor.

#itaatveitiraz

Bizden yapmamız istenenlere itaat edip gerçekleştirdiğimiz eylemler ile KURDUĞUMUZ bir dünyaya karşılık-
Bizden yapmamız istenenlere itiraz edip gerçekleştirmediğimiz eylemler ya da onlara karşılık gerçekleştirdiğimiz itiraz eylemleri ile KURDUĞUMUZ dünya.

İkisinin de yaratılmasında doğrudan sorumlu olduğumuza göre; tarafımızı seçmemiz yeterli.
Çabalamak kısmı seçimden sonra başlıyor ve tercih ne olursa olsun hep çabalamak gerekiyor.

Berabere!
Ömür.

Don't ask me where I found this topic.
Our life has been built around these two concepts. 

#obedienceandobjection

A world that WE build by obeying to a will that wants us to perform some actions
or
A world that WE build by objecting to a will and not performing those actions or performing objection actions against them. 

Because we have obviously total responsibility in the creation of those two worlds, if we choose our side, it is enough.
Struggle session starts after the election and not related to our decision, one always need to struggle. 

Deuce!
Life.