Simmel moda

"en çarpıcı sosyal-psikolojik fenomenlerden biri de şudur: bazı modalar, bir kimsenin tek başınayken hiddetle geri çevireceği utanmazlıklara, sırf modanın buyruğu oldukları için hiç itirazsız boyun eğmesini sağlar. Tıpkı kendi başına asla yanaşamayacaları suçları toplu halde işleyenlerin sorumluluk duygularının yok olması gibi, modada da utanç duygusu yok olur, çümkü moda bir kitle eylemidir." s.122
Simmel, G., 2003, Modern Kültürde Çatışma, İletişim.