sinematograf makinesi / cinematography machine

-Evet, inkilap iktidasından teşrivievvel sene 328 tarihine kadar olan safahat tam otuz gece burada mütemadiyen gösterilmiş olduğundan şayet bunları henüz görmeyenler varsa Türk pazarına gidip cep saatleri cesametinde birer elektrikli sinematograf makinesi alarak bu safahatı o makinelerde aynen müşade edebilirler.

-Yes, because the fact that revolution until 1910 has been shown here continuously 30 nights long, if there is still someone who didn't see that, they can go to Turkish bazaar, buy a pocket watch sized electric cinematography machine and watch exact same thing with it.

1913, Molla Davutzade Mustafa Nazım Erzurumi
Rüyada Terakki