Paris - Berlin*

Paris ve Berlin'in tasarıma dair ortamları...
Moda, mimarlık ve ürüne dair resmi kanallar üzerinden daha organize örgütlenen Paris'e karşılık, informal kanallarla, girişimcilikle gelişen, fikir paylaşan, yayan bir Berlin. 
Berlin herkesin dilediğini, arzu duyduğunu yaparak yaşamasına izin verecek kadar ucuz; çok özümsenmiş bir paylaşım kültürüne ve kenti her an yeniden keşfetmeyi ve her yere ulaşımı sağlayan yaygın ve iyi çalışan bir toplu taşıma sistemine sahip. 
Böyle olunca tasarım ortamı yönlendirilen bir pazar anlayışına bağımlı olmaksızın, küçük dükkan ve ofislerle gelişebiliyor. 
Tabi Almanya'nın Werkbund'unu Bauhaus'unu Braun'unu da hatırlamamız lazım. Fransızların da ekolleri var tabi ki... Ama Berlin'e dair yukarıda bahsettiğim ekollerin ötesinde gündelik hayata sinmiş bir yaşama şekli. Bunun izlerini Paris'te de sürmek mümkün ama bir sepebten her şey daha az görünür. 

Herhangi bir alandaki yaratıcı üretim için bir kente, her dil, her yaşam biçimi, her müzik ve özellikle de girişimlerde bulunmaya heveslendiren ekonomik ve sosyal ortam gerekli. 

* 20/10/2013 Yurt Dışı Günlüklerinden Notlar

Design environment in Paris and Berlin...
More organized by formal channels in fashion, architecture and product design; Paris versus Berlin, that shares and deliver ideas and develops through informal channels by itself and entrepreneurship.
Berlin is so cheap that anyone can live only by doing what he/she desires; it has an internalized communion culture and has a great network of public transportation that allows anyone constantly to discover the city and access to any neighborhood.
In that environment, design scene can be developed with small shops and offices, not dependent on an idea of strongly directed market.

Of course, we have to remember always Werkbund, Bauhaus and Braun of Germany. France has ecole's also... But what I am talking about is something beyond the ecole's, it is a life style permeated in everyday life. It is also possible to track the hints of that kind of life style in Paris too but for some reason everything is less visible.

For any creative production in any field, a city needs every kind of languages, life styles, music and especially an economical and social environment motivates ones for entrepreneurship.