arkası yarın

Avlulu ev projesi şimdilik bu kadar, devamı daha sonra.