#hayaledilemez / #unimaginable

Hayal edilebilen, sadece bu ana ve geçmişe ait olanların sonucudur, onlardan beslenir, onlarla biçimlenir. Bu durumda radikal bir 'başka' gelecek yaratmak ancak hayal edilemez olana odaklanmakla mümkün. Gelecek onun içinden ışıyor.

Bir karadeliği doğrudan görmek imkansızdır. Sadece yarattığı etki ile varlığı sezilebilir.
Hayaledilemez olan da ancak çevresinde yarattığı 'olay ufku' ile... Sonuç yerine, onu kuracak fenomenlere odaklanmak...

The imaginable one is only a result of this moment and past, fed by them, shaped by them. In this context, the creation of a radical 'other' future is only possible by focusing on the unimaginable. Future is glowing in there.
It is impossible to see a black hole directly. It can only be sensed with its effects.
The unimaginable is only can be sensed by its 'event horizon'. Concentrating not on the final thing but on the phenomenons that may set it up...