Kelebek Etkisi / Butterfly Effect

“ Tasarım ortamının dönüşümü için, kullandığı dilin ve iletişim araçlarının da değişmesi gerekli. Farklı iletişim platformlarının ve onları farklı kılacak özgün dillerin yaratılması ve bu içeriğin özgürce paylaşılması gerekli. "

"For the transformation of the design environment, the change in the language is a necessity. It is crucial to create the different communication platforms and different languages is unique and the crutial to share this content freely."

Radikal Gazetesindeki metnin tamamı BURADA