Living Architectures Gösterimleri Bitti! - The End

NOBON sundu...
www.nobon.net

Bu yıl Venedik Mimarlık Bienali'ndeki gösterimiyle ortalığı sallayan; "star" mimarların yapılarını kullanıcılarının gözünden anlatan LIVING ARCHITECTURES mimarlık belgeselleri serisi İzmir'deydi!

NOBON has presented...
www.nobon.net


Sensational series of films in Venice Architecture Biennial; LIVING ARCHITECTURES architecture documentaries that narrates "star" architects buildings through their users experience were in Izmir!

7 filmlik serilik filmin gösterimlerini İzmir'de gerçekleştirebilmek keyifti. 
Gösteri başıma 50-75 kişilik seyirci kitlemiz vardı. 

It was a great pleasure to make the screenings of 7 documentaries. 
For each screening, there were 50-75 people as an audience. 


Tasarım ve mimarlık kültürü için oldukça önemli olan bu etkinliği İzmir'de gerçekleştirmemize destek olduğu için İzmir Ekonomi Üniversitesine teşekkür ederiz.

İzmir Mimarlar Odası Mimarlık Merkezi'ne altı gösterim için mekan sağladığı için teşekkürler.

Thanks to Izmir Economy University for their support to realize this event in Izmir which is quite important for the design and architecture culture of the city. 

Thanks to Izmir Chamber of Architects to provide us Architecture Center for six screenings. 

Ve Ila Bêka ve Louise Lemoine 'a ilham verici işleri için büyük bir alkış!

And a very big applause to Ila Bêka and Louise Lemoine for their inspiring work!