VÇMD - Dikkat! Kaygan Zemin - Size Mimar Diyebilir Miyim?

Vitra Çağdaş Mimarlık Serisi dördüncü sergisi Yalta Köm küratörlüğünde İstanbul Modern'de açıldı. Bu defa kültür yapılarını belgelemeye odaklanan kitabın temasıyla paralel içerikteki sergi, mimarlık kültürüne odaklanıyor.

Sergiye, "...size mimar diyebilir miyim?" adlı işle katıldım.


Sergi broşüründen:

H. Cenk Dereli, mimarlık kültürünün popüler kültürle ilişkisini sinema üzerinden yorumlayan ... size mimar diyebilir miyim? adlı çalışmasıyla; Türkiye popüler sinemasındaki zengin-fakir sınıfsal ayrımını, yasal-yasa dışı hukuksal ayrışmaları, kentli-yeni kentli çatışmalarını, mimarlık ve kent ekseninde yeniden ürettiği posterlerde anlatıyor. 

H. Cenk Dereli’s work …may I call you the architect? is a cinematographic comment on the relationship between architectural and popular culture, presenting the rich-poor class dichotomy in popular Turkish movies, the legalistic differentiation of legal-illegal, and the conflicts between settled urbanites and newcomers using the posters he re-creates in terms of architecture and the city.


Sergi için hazırladığım posterin bir yüzünde, 1962 Metin Erksan filmi Acı Hayat'ta Ayhan Işık'ın "bir evin ruhu olmalı böyle beton mezarlara lanet olsun!" repliği yer alırken, diğer yüzünde 1962 Acı Hayat, 1978 Köşeyi Dönen Adam, 1989 Gülen Adam filmlerinin mimar, mimarlık ve kenti konu alan anlarından üç karenin yeniden çizimi ve kareleri anlatan yazılar yer alıyor. 


           

Yelta ile konuşurken "sergiye gelenlerin yanında götürebilecekleri bir şey yaratsak ya" diye konuşmuştuk. Dilediğimiz de oldu. 

  

Dijital baskı ile çoğaltılmış olan posterlerin üzerindeki tüm yazılar elle çizildikten sonra dijital ortama aktarıldı. Filmlerden sahneleri içeren çizimler de grafik tablet ile yine elde, dijital ortamda çizildi. 

El ile yapılabilecekleri yeniden keşfetmek için güzel ama oldukça yorucu ve emek yoğun bir hazırlık süreci oldu.

Yazılarla o kadar uğraştıktan sonra insan atmaya kıyamıyor. 


         

Sergi 31 Mayıs'a kadar İstanbul Modern'de görülebilir. 
Posterlerden almayı unutmayın!"Font değil alın teri!"