ottoman utopia


@urbanistadergi #Nisan için Molla Davutzade Mustafa Nazım'ın 1913 yılında yazdığı 400 yıl sonraki #istanbul'u anlattığı #ütopya 'sını yazmıştım. 


For #April #issue of @urbanistadergi , I wrote on the #Utopia of Molla Davutzade Mustafa Nazım that published first in 1913 with the main theme as future of#istanbul after 400