#bilmediğinyollar / #roadsyoudontknow

Bir ömürde binkaç kez; her sene mevsim mevsim birkaç kez gündeme gelir
Şu seyahatte gittikleri yeri hep iyi bilenler, asla yola çıkmamış olanlar
Bir ömrü koca bir odadan yaşayıp, pencereden mevsimleri takip etmek
Odayı taşımak zor; kapıyı açıp ondan çıkmak ise daha da zor
Tatilde gerçekliğinden vazgeçip ömrünü aldatırsın gözünün içine baka baka

Bildiğin olsa da olmasa da yol bir yön; önceden yürümüşlerin izleri; yöne çekmek isteyenlerin işareti...

İçindeki yolsuz'luk büyüdüğünde, kana kana kaybolursun.

Ödev: Yukarıda anlatılanları tasarım ve mimarlık alanı için yorumlayınız.

In a lifetime thousend times; each year season to season several times, it comes up 
At a journey, the who always knowing really good where they go, they never hit the road actually
Live a life from a huge room; following the seasons of the window
It is hard to move the room away; it is even more difficult to open the door and get out of it
On holiday,giving up your reality, you cheat your life staring into its eyes

Road defines a dircetion even you may know it or not; traces of ones that walked before you; marks those who want you to take a direction...

When roadlessness grow inside, you quaff the feeling of being lost.

Homework: Commentate all mentioned above, for design and architecture fields

 some modifications had been made but a work of google translate