yassıada

I increased the building ratio on the Yassıada Island. 
Rush to construct!

Yassıada'da imarı arttırdım, rahat rahat inşaat yapın.