Rendezvous Elijah Wood İzmir

BANTmag ve Rendezvous İzmir'de 
Elijah Woods ve  Zach Cowie'nin 
Wooden Wisdon 
projesini ağırladı.