Hayatın İçinde Mimarlık: Kahve ve Kahvehaneler


9 Aralık 2016 tarihinde gerçekleştirdiğimiz "Hayatın içinde Mimarlık: Kahve ve Kahvehaneler" buluşmasında Pişi Breakfast & Burger sahipleri Özgür ve Özge Peştimalci kardeşleri ve Dem Karaköy’ün sahibi Eylül Görmüş’ü konuk ettik.

Peştimalci kardeşlerin Beşiktaş’taki, Eylül Görmüş’ün Karaköy’deki kafe kültürüne dair girişimlerinin hikayesini dinledik. Bu girişimleri hangi motivasyonlarla yaptıklarını, mekanların tasarım ve inşa süreçlerini konuştuk. Sonra ölçeği biraz büyüterek mekanların sokak ve semt ölçeğinde yarattığı etkiye değindik. Zaman içerisinde bu semtlerin dönüşümlerini, bu dönüşümlere bizzat şahit olan kendilerinden dinledik.