BULUTLARI DELİP GEÇEN İSKANDİNAVLIK

283m boyu ile kuzey Avrupa'nın en yüksek yapısı olacağı söylenen proje, Telefonplan'ın merkezden uzak az katlı yapıları ortasında yükselecek. İskandinav'lar da coştu.
Hani nerede "Lagom" ?
Lagom: Tam doğru miktarda demek. Ne eksik ne fazla... Sadece üretime ve tüketime dair değil, bireyin kendini temsiline de dair bir terim. İsveç'te toplumsal hayatı da biçimlendiren bu terim egoları kontrol altında tutan ve kaynakları bölüşen ve bölüşülecek kaynaklar yaratmak için insanları yönlendiren sosyal demokrasinin de temeli. 

Ama belli ki konu inşaat olunca böyle temel kavramlar bile gözardı edilebiliyor. 

Lagom (pronounced [ˈlɑ̀ːɡɔm]) is a Swedish word meaning "just the right amount". The Lexin Swedish-English dictionary defines lagom as "enough, sufficient, adequate, just right". Lagom is also widely translated as "in moderation", "in balance", "perfect-simple", and "suitable" (in matter of amounts).