GELECEK YERELDİR!

Kırsalın Geleceği Söyleşisi
Tunç Soyer
"Vicdanımızı ve aklımızı koruyabilirsek, bir de örgütlenmeyi becerebilirsek işte o vakit gelecekten umutsuz olmak mümkün değil (...) Özgürlüğü ile beraber hayatta varlığını sürdürmek isteyen insanların birbirlerinin arasındaki farkları değil, ortaklıkları vurgulamaları, öne çıkarmaları gerekir diye düşünüyorum (...) Tek başına vicdan tek başına akıl yetmiyor, omuz omuza gelmek gerekiyor. Birbirimizin ortaklıklarından beslenmemiz ve onları bir araya gelerek güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu becerebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü bu toprakların geleneğinde imece var!
(...)
Örgütleneceksiniz, omuz omuza geleceksiniz ama bunun üzerine cesareti inşa edemiyorsanız hepsi çöküyor. Gözü de karartmak gerekiyor. (...) Cesur durabilmeyi becermek gerekiyor. Yani hakikaten dayak yemeyi, hapse girmeyi, işkenceyi, ölmeyi... Bunları göze alabilmek gerekiyor ki bütün bu dönüşüm mümkün olabilsin.
Aksi taktirde elit fantezisi olarak bunları böyle konuşmaya devam ederiz."
"Gelecek Yereldir!"