Posts

iki boyut arasında ki fark.

yapı adaları

tersyüz

**şaşırtı**

|bekle|

büyü*

öyle'mişim gibi

mama

süsleme

naik|olotoj|inomilok|izm

hişt!!

Seçme özgürlüğü

Duvar

bağlantı

07.07

06.07